Vi må fordre av oss selv at vi må gi plass til de andre levende vesenene, de må få god plass til å leve.

Arne Næss, filosofiprofessor

Om vi hadde tatt dyrs følelser mer på alvor, hadde vi også forstått mer av våre egne.

Jaak Panksepp, professor i nevrofysiologi