Hund og katt i forsøk

Oppdatert 25.05.2023

Det kan være overraskende for mange, men både hunder og katter avles opp og brukes som forsøksdyr i Norge.

For de fleste er disse dyrene kjære familiemedlemmer og mange ville strukket seg langt for å slippe å se dem lide. Men noen får aldri oppleve det å være del av en familie og må ta til takke med en hverdag på en avlsstasjon eller i trange bur på et laboratorium. 

Hvor mange hunder og katter brukes til forsøk?

Mattilsynets statistikk viser at 201 hunder ble brukt i forsøk i 2020 og 10 av disse ble brukt i såkalt terminale forsøk. Dette er forsøk hvor dyrene blir lagt i narkose og får påført så store skader at det ikke er forsvarlig å la dem våkne opp igjen. De blir derfor avlivet når forsøket er over. De resterende hundene ble brukt til såkalt lett belastende forsøk. Dette er forsøk som medfører at dyrene sannsynligvis vil oppleve kortvarig smerte, frykt eller annen belastning.1

"I Norge oppdrettes hunder og katter til forsøk på en avlsstasjon som heter Løken gård. Her holdes avlsdyr som føder flerfoldige kull med valper og kattunger".

Tallene fra 2019 og 2018 viser at henholdsvis 66 og 145 hunder ble brukt i forsøk og av disse ble 20 brukt i terminale forsøk. Én katt ble brukt til blodprøvetaking i 2019 og fire katter ble brukt til blodprøvetaking i 2018, men i de to foregående årene ble det ikke brukt noen katter.2 I statistikken over antall forsøksdyr inngår også privateide dyr som er med i studier og undervisning for en kort tid, mens f. eks. hundene som brukes i terminale forsøk avles opp kun for å bli brukt til forskning.

Hvordan lever hunder og katter som brukes i forsøk

Dyr som brukes i forsøk holdes ofte på svært små arealer. Forsøksdyrforskriften tillater at hunder på opptil 20 kg kan oppstalles på bare to kvadratmeter, mens en liten hund på under 5 kg kan ha så lite som en halv kvadratmeter til rådighet. Selv om hunder er flokkdyr, kan de holdes alene hvis forsøket krever det. Det er lov til å oppstalle fire voksne katter på under fire kvadratmeter til sammen. Det er ikke naturlig for dem å leve så tett og på så små arealer, og dette kan føre til stress. Hvis de begynner å sloss på grunn av stress, skjer kan dyreholder bestemme at de skal oppstalles alene på halvannen kvadratmeter.

"Mattilsynets statistikk viser at 201 hunder ble brukt i forsøk i 2020 og 10 av disse ble brukt i såkalt terminale forsøk. Dette er forsøk hvor dyrene blir lagt i narkose og får påført så store skader at det ikke er forsvarlig å la dem våkne opp igjen".

Det er heller ikke pålagt at verken hunder eller katter skal få være ute.3 Lovverket som skal “beskytte” forsøksdyr, tillater forhold som ikke hadde blitt akseptert for familiedyr. Til tross for at dyrevelferdsloven også gjelder for forsøksdyr og er tydelig på at “dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger”,4 forsetter utnyttingen og drepingen av dyr i vitenskapens navn. 

Løken gård: Avl av katter og hunder til dyreforsøk

I Norge oppdrettes hunder og katter til forsøk på en avlsstasjon som heter Løken gård. Her holdes avlsdyr som føder flerfoldige kull med valper og kattunger. Mange av dyrene som vokser opp her blir solgt videre til forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet. I 2017 og 2018 ble 12 hunder eksportert til Sverige for å brukes til forsøk.5 6 Hundene skulle angivelig få tennene trukket for så å få satt inn tannimplantater beregnet på mennesker og noen uker etter inngrepet skulle hundene avlives. Selv etter store protester fra publikum, i tillegg til mye mediaomtale, ble forsøket til slutt gjennomført og hundene avlivet.7

"Hundene skulle angivelig få tennene trukket for så å få satt inn tannimplantater beregnet på mennesker og noen uker etter inngrepet skulle hundene avlives".

Det har ikke vært etterspørsel etter katter til forsøk i Norge de siste årene og det har heller ikke blitt eksportert noen katter til forsøk i utlandet, i henhold til Mattilsynet. Likevel fortsetter Løken gård å avle frem katter helt unødvendig. Ved spørsmål til Mattilsynet om hvorfor dette tillates, svarer Mattilsynet at etterspørselen ikke har noen betydning for tillatelsen til oppdrett.8 På siste inspeksjon fra Mattilsynet i 2018, ble det holdt 32 hunder og 6 katter på gården.9 Løken gård kjøper også inn dyr for å bruke dem som avlsdyr. I 2006 ble flere hundeoppdrettere lurt til å selge valper til Løken gård i tro om at de skulle bli familiehunder. Etter at oppdretterne fikk vite at valpene skulle brukes i oppdrett av forsøksdyr ble Løken gård pålagt å levere hundene tilbake.10  Til tross for press fra bl.a. NOAH, flere underskriftskampanjer og mye omtale i media, fortsetter Løken gård sin drift den dag i dag.

  1. "Bruk av dyr i forsøk i 2020", Mattilsynet.no (2020)
  2. "Bruk av dyr i forsøk i 2020", Mattilsynet.no (2020)
  3. "Forskrift om bruk av dyr i forsøk", Landbruks- og matdepartementet (2015) lovdata.no
  4. "Lov om dyrevelferd", Landbruks- og matdepartementet (2019), lovdata.no
  5.  "Avdeling Østfold og Follo" Mattilsynet (2021)
  6. "Hevder norsk gård leverte hunder til tannhelseforsøk", tv2.no (2020)
  7.   "Titusener har protestert mot dyreforsøk - nå er hundene avlivet" tv2.no 25.01.2019
  8. Mail til NOAH, 01.03.2021 fra Heidi Bugge i Mattilsynet
  9. "Inspeksjonsrapport", mattilsynet.no (2019)
  10.   "Bikkjeslagsmålet over", nrk.no (2007)